Načítání

Psychosomatika

Psychosomatika

Samotný název psychosomatika pochází ze starořeckých slov psyché /duše/ a sóma /tělo/, jejichž spojení zdůrazňuje nezbytnost celostního, komplexního nazírání na člověka ve zdraví a nemoci. Zabývá se vztahy mezi tělesnými  a duševními ději, které nechápe jako dvě oddělené oblasti, nýbrž jako propojené a navzájem se neustále ovlivňující systémy. Protože třetím faktorem nazírání na člověka je přírodní a sociální okolí, používáme i termínu bio-psycho-sociální přístup.
Psychosomatika se tedy snaží vidět příčiny zdravotních problémů člověka ve třech souvislostech: v jeho sebepojetí i vztahu k vlastnímu tělu, jež jsou dány psychickými charakteristikami, osobnostními zvláštnostmi i tělesnou konstitucí, v jeho vztazích s okolím, které se projevují celým životním stylem, tj. způsobem chování, návyky, zvyklostmi v jeho sociálním, profesním a rodinném prostředí a intimním prostoru.

U některých chorob zažívacího traktu  je psychosomatický přístup nezbytný. Jde hlavně o tzv. funkční choroby zažívacího traktu, kde většinou selhávají standardní léčebné metody. Ze své praxe vím, že u funkčních chorob je medikamentosní a dietní léčba úspěšná jen v malém procentu případů.

Komplexní psychosomatický přístup rozvíjí principy vědecké biologické medicíny a je základním předpokladem kvalitní a efektivní zdravotní péče.