Načítání

Vnitřní řád

Vnitřní řád

Od 1.1.2014 vstupuje v platnost nový Vnitřní řád naší ordinace v Dobřichovicích. Tento vnitřní řád je závazný pro personál i pro pacienty. Rozklikněte prosím dále.
dr. Michal Kolář

Vnitřní řád Euresis s.r.o. , komplexní gastroenterologie

Firma je vedená prim. MUDr. Michalem Kolářem, endoskopickou sestrou je Ivana Pokorná.
Firma provozuje 2 ambulance: dobřichovická ambulance má uzavřeny smlouvy se všemi ZP / mimo Revírní bratrskou pokladnu/. Pacienti zde hradí jen injekce před endoskopiemi. Objednání do dobřichovické ordinace je možné pouze telefonicky na tel. 725 753 599 v době 8,00-15,00. Tato ordinace je hlavní, provádí se zde gastroskopie, koloskopie, abdominální sonografie a konzultace.
Pražská ambulance slouží pro konzultace výhradně pacientům mimo Poberounska, Prahy 5, okresu Beroun. Tato ordinace nemá uzavřeny smlouvy se ZP a konzultace jsou hrazeny přímo pacienty. Ceník je na internetu a v čekárně v Dobřichovicích a na vyžádání na recepci v Praze. Objednání do Prahy je možné výhradně telefonicky prostřednictvím recepce: 222 211 332.
Kontakt na lékaře je možný e-mailem: info@euresis.cz nebo telefonem.
K vyšetření je nutno se předem objednat. Bez objednání není vyšetření možné.
Akutní případy řeší
ošetřující lékař pacienta s dr. Kolářem osobně.

K vyšetření není nutné doporučení jiného lékaře.
K vyšetření je nutno se dostavit včas. Tím, že pacient přijde k vyšetření, začne se léčit, prodělá vyšetření nebo se stane dlouhodobým pacientem, automaticky vyjadřuje souhlas s tímto vnitřním řádem. Pokud se pacient k vyšetření nedostaví bez předchozí omluvy telefonicky nebo mailem, a to minimálně 4 hodiny před výkonem, bude společnost Euresis s.r.o., případně i  za pomoci své právní kanceláře vymáhat po pacientovi finanční náhradu / 500 Kč za neomluvenou konzultaci, 1.000 Kč za neomluvenou sonografii břicha a 2.000 Kč za neomluvenou gastroskopii nebo koloskopii/. Jde o ušlý  zisk a tento poplatek je schválen ČLK ČR a je uveden ve zdrav. zákonu, který platí od 1.6.2012.
Na
www.euresis.cz. jsou podrobně popsány choroby a diety, které nejčastěji v ordinaci
diagnostikujeme. Internetové stránky slouží k podrobným informacím o nemoci každého jednotlivého pacienta. Až do odvolání je zrušena bezplatná on-line poradna i on-line obchod. Přírodní léky budou dále prodávány pacientům přímo a jen v ordinacích. Po vyšetření pacienta odkazuji na tyto webové stránky. V dopoledních hodinách probíhají vždy gastroskopie, koloskopie  a sonografie, odpoledne pak konzultace, výdej  výsledků či případné placené konzultace.
Klientskou kartu obdrží každý pacient, který chodí do naší ambulance dlouho, dodržuje léčebný režim, chodí na pravidelné kontroly.  Pacienta neopravňuje tato karta k nějakým výhodám, je to ale výraz mé osobní úcty k velmi dobře spolupracujícímu pacientovi.
Ostatní karty jsou zrušeny. Případná preventivní vyšetření, které nehradí ZP, platí pacient dle ceníku naší společnosti. Každý pacient je o vyšetření předem poučen lékařem i sestrou a je povinen v průběhu vyšetření i po něm dodržovat pokyny zdravotnického personálu.
Postup po vyšetření: každý pacient, který je vyšetřen sonograficky, gastroskopicky nebo koloskopicky dostane pro odesílajícího lékaře a pro svou vlastní potřebu lékařskou zprávu. Dále dostane v papírové podobě podrobné informace o chorobě, kterou jsme mu diagnostikovali. Obdrží dietu a papírek s doporučením termínu kontroly. Pokud s něčím nebude souhlasit , sdělí nám to hned nebo později telefonicky. Po výkonu nám svým podpisem stvrdí souhlas s léčbou a postupem, který by měl vést k jeho uzdravení. Rovněž bude vybaven receptem na léky, které vyšetřující lékař považuje u dané diagnózy za nejlepší. Další léky / je-li léčba nutná delší dobu/ předepisuje praktický lékař nebo opět naše pracoviště./ Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme. Úprava provozního řádu povede ke zkvalitnění služeb a zkrácení objednacích termínů k vyšetření. 
Tento provozní řád nabývá platnost dne 1.1.2014 a platí do odvolání.

MUDr. Michal Kolář